CHI BỘ KHOA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN TẠI NHÀ TÙ PHÚ LỢI  
CÔNG ĐOÀN KHOA TỔ CHỨC NGHỈ HÈ, THAM QUAN CHO ĐVCĐ NĂM 2023  
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG  
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG  
HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN & KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI TÂY NINH  
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NHIỆM KỲ 2022-2025  
HỌP MẶT CHIA TAY THẦY TRẦN HỒ NGHỈ HƯU  
CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC  
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG  
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN TẠI CỦ CHI