KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM & QUỐC KHÁNH 2/9  
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC  
GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP THỰC TẾ TẠI QUẢNG TRỊ, QUẢNG BÌNH  
THAM DỰ BUỔI TOẠ ĐÀM  GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “TỪ LÀNG SEN ĐẾN BẾN NHÀ RỒNG”  
KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/05/1890 - 19/05/2023)  
KỶ NIỆM 69 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  
KỶ NIỆM 205 NĂM NGÀY SINH KARL MARX  
KỶ NIỆM 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG  
48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM  
QUỐC GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG