HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021  
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  
  • 24/06/2020

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

KHOA CƠ BẢN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11  
KHOA CƠ BẢN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG  
  • 03/08/2017

KHOA CƠ BẢN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

KHOA CƠ BẢN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO”  
  • 01/06/2017

HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO”

HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO”

Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức mổ heo đất và thi nấu bánh chưng, bánh tét mừng Xuân  
  • 06/03/2015

Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức mổ heo đất và thi nấu bánh chưng, bánh tét mừng Xuân

Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức mổ heo đất và thi nấu bánh chưng, bánh tét mừng Xuân

Sinh viên UFM tham quan thực tế tại công ty CP ACECOOK Việt Nam  
  • 04/01/2015

Sinh viên UFM tham quan thực tế tại công ty CP ACECOOK Việt Nam

Sinh viên UFM tham quan thực tế tại công ty CP ACECOOK Việt Nam

Đảng ủy và Công đoàn trường dâng hương nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh  
  • 24/10/2014

Đảng ủy và Công đoàn trường dâng hương nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng ủy và Công đoàn trường dâng hương nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công đoàn trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013  
  • 19/09/2014

Công đoàn trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

Công đoàn trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013